Öztürk Kontraplak Ahşap Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
0216 452 77 32

Ülkemizde Orman Yangınları

ORMANLARLA BİRLİKTE CİĞERLERİMİZ DE YANIYOR

 

Ülkemiz yüzölçümünün yaklaşık olarak üçte birlik alanına tekabül eden 22,3 milyon hektar bölge ormanlardan oluşuyor. 2015 yılında elde edilmiş bu verilere göre, orman alanlarımız maalesef gün geçtikçe azalıyor. Bunun en önemli nedeni ise ciğerlerimizi de yakan orman yangınları. Bir ülkenin en önemli zenginliği olan ormanların göz göre göre yanması, gelecek nesiller yapılmış en büyük ihanettir. Yazımızda bahsedeceğimiz detaylardan da görüleceği üzere, doğal zenginliklerin temelini teşkil eden ormanlar, bir kültür mirası değerindedir. Bu nedenledir ki bir kültür mirası ya da önemli bir yapı kadar özenle korunmalıdır. Ormancılığın Türk ve İslam Alemindeki Gelişim Süreci  başlıklı yazımızdan da konuya ilişkin tarihi süreçleri inceleyebilirsiniz.

Ormanlar Ekolojik Dengenin Temelidir

Ormanlar, sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın en önemli yapıtaşıdır. Yıllar boyunca insanların aç gözlülüğü ve çevreye verdiği zararlar, yine en fazla insanları etkilemiştir. Daha erken ölümler ve en önemlisi de geçmiş nesillere nazaran daha sağlıksız hayatlar sürüldüğü kesindir. Bunun en birinci sebebi olarak su ve hava kirliliği ve dolayısıyla ormanların tahribi gösterilebilir. Yıllar geçtikçe orman popülasyonun orman yangını başta olmak üzere tahrip edilerek azalması, insan sağlığını da tehdit etmektedir. Ekolojik denge olarak bildiğimiz tüm canlıların içinde bulunduğu besin zincir mekanizması, ormanlar vasıtasıyla süregelmektedir. 

Kuşlar göç yollarını ormanlara göre şekillendirmekte, yabani hayvanlar türlerini ormanlar sayesinde sürdürmektedir. Envai çeşit böcek, sürüngen ya da diğer canlılar ormanlarda hayatlarını idame etmektedirler. İnsanoğlu ise bu muhteşem canlıların sağladığı faydalar sayesinde oluşan ekolojik denge ile daha kaliteli yaşamaktadırlar. Orman yangınları en çok bu masum canlılara zarar vermekte, önce onların yaşam alanlarını bitirmekte sonra da hayatlarına mal olmaktadır. Tabi ki en büyük zarar dünyamıza ve tabi ki insanoğluna sirayet etmektedir. 

Ormanlar Temiz Su ve Oksijen Kaynağıdır 

Ormanlar, doğal yaşamın ve canlıların en önemli barınağı olması yanında insanlar için de temiz suyun ve oksijenin kaynağıdır. Türkiye’de orman dendiğinde ilk akla gelen kuruluş olan TEMA Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada Dünya’daki mevcut tatlı su miktarının %75’inin ormanlar vasıtasıyla karşılandığı belirtilmiştir. Aslında bu oranın, dünya ormanlarının mevcut karasal alanının sadece %30’una tekabül ettiğini düşündüğümüzde daha büyük önem kazanıyor. Bu da demek oluyor ki kentleşmenin her geçen saniye arttığı dünyamızda, ormanlar vasıtasıyla su temini olmaması düşünülemez. En basitinden artan su ihtiyaçlarını ve çağdaş kent yaşamını sürdürmek, mevcut şartlarda mümkün olmayacaktır. 

İnsanın hayatını sürdürebilmesi için diğer önemli bir unsur da oksijendir. Daha çabuk zengin olmak için ormanları tahrip etmek isteyenlere, binlerce lira parayı, oksijen almadan nefessiz bir şekilde sayması tavsiye edilebilir. İşte o zaman, oksijen mi yoksa maddi zenginlik mi para ediyor, çok daha kolay anlaşılacaktır. İlkokul bilgilerimizden de hatırladığımız gibi, ormanlar fotosentez yapar ve karbondioksiti alıp, etrafa oksijen verirler. Bu sayede hayatın idamesi mümkün olmaktadır. Öyle ki, normal bir havada %21 oranında bulunan oksijenin %56’sı ormanlar tarafından üretilmektedir. Görüldüğü gibi oksijen ihtiyacımızın yarıdan fazlasına ormanlar sayesinde ulaşabiliyoruz. 

Farklı rakam ve istatistik verilerle orman ve oksijen ilişkisini biraz daha derinleştirebiliriz. 40 kişi tarafından havaya bir saatte verilebilecek karbondioksit miktarı, sadece bir çam ağacı tarafından 1 saat içerisinde oksijene dönüştürülmektedir. 1 Hektar alanındaki çam ormanı ise havada bulunan 36.4 ton ağırlığındaki tozu süzmekte ve havayı temizlemektedir. Yine aynı çam ormanının yılda yaklaşık olarak 30 ton oksijen ürettiğini düşündüğümüzde ormanların önemi daha da ortaya çıkmaktadır. 

Yanan Ormanlar mı Ciğerlerimiz mi? 

Yukarıda da anlatmaya çalıştığımız gibi ormanlar bizim en hayati zenginliklerimizdendir. Varlığı ile hayat kaynağımız olurken, yokluğu ise hayat damarlarımızdan birinin eksilmesi anlamına gelir. Oksijen kaynağımız olarak da düşünüldüğünde vücudumuzun ciğerleri ile aynı işlevi sağladığı görülebilecektir. Bu noktadan hareketle her yanan ağaç, ciğerlerimizden bir parçayı alıp götürür. Bizi temiz hava ve su kaynaklarından biraz daha uzaklaştırır, doğal hayatın yok olmasına neden olur. Aslına bakılırsa her halükârda ekolojik dengenin bozulması ile birlikte insanoğlunun yaşam kalitesi de sekteye uğrar. Bu nedenle de orman yangınları konusunda hassasiyetin arttırılması, insanların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Yapılan değerlendirmeler sonrasında ormanların yanma nedenleri arasında faili meçhuller dışındaki en büyük kısmın anız yakma olduğu görülmüştür.  Tarımsal araziler için hiçbir fayda sağlamayan, aksine toprağın verimliliğine darbe vuran bu anız alışkanlığı acilen sonlandırılmalıdır. Bilinçlendirme ile olmuyorsa bile katı yasak ve cezalarla bu çağdışı uygulamanın önüne geçilmelidir. Diğer önemli bir neden ise sönmemiş sigara izmaritleri olmaktadır. Çevreye saygılı bir insanın, herhangi bir çöpü bile doğaya atması ayıplanması gerekirken, sönmemiş sigara izmariti atılması çok daha gariptir.  Küçük yaşlardan itibaren bu hususun da üzerine gidilmeli ve bireyler daha aileden başlamak üzere bilinçlendirilmelidir. Bu konularda gerekli önlemler alınmalı ve ülkemizin ormansız kalmasının önüne geçilmelidir. 

Öztürk Kotrplak, doğaya ve çevreye saygılı yapısıyla bilinen sosyal sorumluluk bilincine sahip bir firmadır. Türkiye’de orman ve ormancılığın gelişmesi için üzerimize düşen her şeyi harfiyen yerine getirmeye hazırız. Yeter ki ciğerlerimiz yanmasın, yeter ki çocuklarımıza ormanlık ve yemyeşil bir ülke emanet edebilelim… 

 

 

 

  

 

 

Katalog Öztürk Kontrplak ürünlerini daha yakından tanımak için kataloğumuzu inceleyin.

Ulaşım Bilgileri Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cd. Dalyan Sk. No:17/1 Yakacık - Kartal / İstanbul

Sosyal Bağlantılar Öztürk Kontrplak'ı sürekli takipte kalın.

Copyright Öztürk Kontrplak @ 2014
Web Tasarım