Orman Yangınları Hakkında Kapsamlı Bilgiler

ANASAYFA - BLOG - Orman Yangınları Hakkında Kapsamlı Bilgiler
GERİ DÖN
B L O G
09.06.2023

Orman Nedir ve Ne İşe Yarar?

Orman Nedir?

Orman, çeşitli ağaç türlerinin oluşturduğu geniş ve yoğun bitki örtüsüne sahip doğal bir ekosistemdir. Ağaçlar, çalılar, otsu bitkiler, likenler, yosunlar ve diğer bitki türleriyle birlikte, zengin bir biyolojik çeşitlilik barındıran yaşam alanları oluştururlar.

Ormanlar dünya üzerinde farklı iklim bölgelerinde ve coğrafi bölgelerde bulunabilir. Bu ekosistemler, iklim, toprak özellikleri ve bitki türlerinin çeşitliliği gibi faktörlerden etkilenir. Ormanlar, dünyadaki su döngüsü, iklim düzenlemesi ve karbon döngüsü gibi doğal ekosistem süreçlerinde önemli bir rol oynarlar.

Ormanlar Ne İşe Yarar?

1- Oksijen Üretimi: Ağaçlar, fotosentez süreciyle atmosferden karbondioksit alarak oksijen üretirler. Bu nedenle, dünya üzerindeki oksijenin büyük bir kısmı ormanlar tarafından sağlanır.
2- Biyolojik Çeşitlilik: Ormanlar, çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapar. Bu, biyolojik çeşitliliğin korunması için önemlidir ve pek çok canlı türünün yaşam alanı olarak hizmet eder.
3- Su Kaynaklarının Korunması: Ormanlar, suyun tutulmasını ve yeraltı su kaynaklarının beslenmesini sağlar. Bitki kökleri, toprağı tutarak erozyonu önler ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini destekler.
4- İklim Düzenlemesi: Ormanlar, karbondioksit emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunur. Ağaçlar, atmosferdeki karbondioksiti depolar ve sürekli bir karbon döngüsü içinde çalışırlar.
5- Odun ve Orman Ürünleri: Ormanlar, odun, kereste, kontrplakplywood ahşap ürünlerin yanı sıra tıbbi bitkiler, yiyecekler, reçineler, mantarlar gibi faydalı kaynaklar sağlar.
6- Yapı ve Eserlere Estetik Görünüm: Tüm yapı dekorasyon, denizcilik, mobilya, kapı, pencere çerçevesi, zemin kaplaması, dekorasyon panelleri, kutular, ambalaj malzemeleri, oyuncaklar ve birçok diğer uygulamalarda ilgili ürüne estetik değer katmak için orman ürünleri kullanılmaktadır. Tüm işlenmiş birçok sektörde estetik amaçlarla kullanılan orman ürünlerini görmek için tıklayınız.  

Ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi büyük bir önem taşır. Ormanların yanması, ormansızlaşma, yasadışı ağaç kesimi ve habitat kaybı gibi tehditler, biyolojik çeşitlilik kaybına, iklim değişikliğine ve çevresel sorunlara yol açabilir. 

Orman Yangını Nedir ve Nasıl Oluşur?

Orman yangını, orman veya ağaçlık alanlarda meydana gelen kontrolsüz ve geniş çaplı yangın olayıdır. Orman yangınları, bitki örtüsü, ağaçlar, bitkiler ve diğer organik materyallerin alev almasıyla oluşur. Bu yangınlar doğal bir afet olarak kabul edilir ve çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Orman yangınlarının oluşumunda birkaç ana faktör etkilidir.

1- Hava Koşulları: Sıcak, kuru, rüzgarlı hava koşulları yangın riskini artırır. Yüksek sıcaklık ve düşük nem seviyeleri bitki örtüsünün kurumasına ve yanıcı hale gelmesine neden olur. Rüzgar, yangının hızla yayılmasına ve kontrol edilemez hale gelmesine katkıda bulunabilir.
2- Yanıcı Malzeme: Orman yangınları için yanıcı malzeme önemli bir faktördür. Kurumuş bitki örtüsü, ağaç kabukları, yapraklar, dallar, odunlar ve diğer organik malzemeler yangının hızla yayılmasını sağlar.
3- İnsan Kaynaklı Etkinlikler: Orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı etkinliklerden kaynaklanır. İhmal edilmiş kamp ateşleri, piknik alanlarında yapılan açık ateşler, izinsiz ateş yakma, sigara izmaritleri, tarım arazilerinde kontrolsüz ateşler ve orman yangınlarına neden olan diğer insan faaliyetleri yangının başlamasına katkıda bulunabilir.
4- Doğal Nedenler: Bazı orman yangınları doğal nedenlerden kaynaklanabilir. Yıldırım düşmesi gibi elektriksel fırtınalar, ormanlarda yangına neden olabilir. Bu tür yangınlar genellikle yüksek nemli alanlarda daha az görülürken, kuru iklimlerde daha sık meydana gelir.

Orman yangınlarının yayılması hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Yangınlar rüzgarın etkisiyle ağaçlar ve bitki örtüsü arasında hızla ilerler. Alevler, bitki örtüsünü tutuşturarak yangının yayılmasını artırır. Yanıcı malzeme miktarı, yangının büyüklüğünü ve şiddetini etkileyen önemli bir faktördür. Orman yangınlarının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için yangınla mücadele ekipleri, yangın söndürme ekipmanları, uçaklar ve helikopterlerle su ve köpük bırakma gibi yöntemler kullanılır.

Orman Yangınlarının En Yaygın Nedenleri Nelerdir?

1- İnsan Kaynaklı Etkenler

✦ İhmal edilmiş kamp ateşleri veya açık ateşler
✦ Sigara izmaritleri
✦ İzinsiz ateş yakma
✦ Yanlışlıkla veya kasıtlı olarak bırakılan ateşler
✦ Tarım faaliyetleri sırasında kontrolsüz ateşler
✦ İş makinelerinin kıvılcım veya aşırı ısınma nedeniyle yangın çıkarması
✦ Kundaklama (Otel, motel, pansiyon, tatil beldesi yapımı vb. gibi nedenlerle)

2- Doğal Etkenler

✦ Yıldırım düşmesi: Elektriksel fırtınalar sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangınlar oluşabilir.
✦ Volkanik patlamalar: Yanardağ patlamaları sonucunda lav akışları ormanları tutuşturabilir.
✦ Güneş ışınları: Yoğun güneş ışığı, kuru bitki örtüsünün alev almasına ve yangınların başlamasına neden olabilir.

3- Hava Koşulları

✦ Yüksek sıcaklık: Sıcak hava dalgaları ormanlarda kuruma ve yangın riskini artırır.
✦ Düşük nem seviyeleri: Kuraklık dönemleri, bitki örtüsünün kurumasına ve yanıcı hale gelmesine neden olur.
✦ Rüzgar: Şiddetli rüzgar, yangının hızla yayılmasına katkıda bulunabilir.

4- Orman Yönetimi Hataları

✦ Yangın güvenliği tedbirlerinin yetersizliği veya ihmal edilmesi
✦ Ormanların düzenli olarak bakım ve temizlik yapılmaması
✦ Orman yangınlarının erken tespit ve müdahale sistemlerinin eksikliği

5- İklim Değişikliği

✦ Artan sıcaklık, kuraklık ve hava olaylarının sıklığı orman yangınlarının riskini artırabilir.

Öztürk Kontrplak firmamıza göre bu faktörler orman yangınlarının yaygın nedenlerini oluşturmaktadır.  Ancak yangınların çıkma nedenleri her bir yangın nedeni incelendiğinde görülmüştür ki ilgili yangın kendine özgüdür ve bölgesel farklılıklar gösterebilir. Orman yangınlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için erken tespit, hızlı müdahale, yangın güvenliği önlemleri ve ormancılık uygulamalarının doğru bir şekilde uygulanması büyük önem taşır.

Orman Yangını Türleri Nelerdir?

Orman yangınları, farklı özelliklere ve davranışlara sahip birkaç farklı türde sınıflandırılabilir. İşte yaygın olarak bilinen orman yangını türlerinden bazıları:

1- Yüzey Yangınları: Bu tür yangınlar, bitki örtüsünün yüzeyinde (otlar, yapraklar, çalılar vb.) yayılan yangınlardır. Genellikle hızlı bir şekilde yayılmazlar ve daha küçük ölçekli yangınlar olarak görülürler.
2- Orta Yangınlar: Orta yangınlar, hem bitki örtüsünün yüzeyinde hem de düşük seviyeli ağaç dallarında yanabilen yangınlardır. Bu tür yangınlar, yüzey yangınlarından daha büyük ve daha şiddetli olabilir.
3- Kron Yangınları: Kron yangınları, ağaçların tepelerindeki veya dallarındaki yangınları ifade eder. Bu tür yangınlar, yangının ağaçların tepelerine ulaşmasıyla hızla yayılır ve genellikle en şiddetli yangın türü olarak kabul edilir.
4- Yeraltı Yangınları: Yeraltı yangınları, organik malzemelerin toprağın altında yanması sonucu oluşan yangınlardır. Kökler, mantarlar veya diğer organik materyallerin içindeki yangınlar, toprağın altında gizli bir şekilde devam edebilir.
5- Yüzeysel ve Yeraltı Yangınları: Bu tür yangınlar, hem yüzeyde hem de toprağın altında eş zamanlı olarak gerçekleşir. Yangın, yüzeyde ilerlerken aynı zamanda toprağın altında da yayılır.
6- Kurak ve Yanıcı Alan Yangınları: Bu tür yangınlar, özellikle kurak iklimlerde ve yoğun yanıcı bitki örtüsüne sahip alanlarda meydana gelir. Bu tür yangınlar, hızla yayılan ve büyük ölçekte tahribata yol açabilen şiddetli yangınlardır.

Her bir yangın türü, farklı şekillerde yayılır, davranış gösterir ve müdahale stratejileri gerektirebilir. Yangınların türü ve özellikleri, yangının kontrol altına alınması için yangın söndürme ekiplerinin ve yetkililerin kararlarını etkiler.

Dünyamızda Oluşan Orman Yangınlarını Nasıl Önleyebiliriz?

1- Eğitim ve Farkındalık
▬ Orman yangınları hakkında bilinçlendirici kampanyalar düzenlemek.
▬ Orman yangınlarıyla mücadele konusunda halkı ve orman kullanıcılarını eğitmek.
▬ Yangın güvenliği konusunda toplumda farkındalık oluşturmak.

2- İzinsiz Ateş Yakmamak:

▬ Ormanlık alanlarda izinsiz ateş yakmamak veya kontrolsüz bırakmamak.
▬ Piknik alanları ve kamp alanlarında yangın güvenlik kurallarına uygun ateş yakmak.

3- Sigara İzmaritlerini ve Mangal Atesşlerini Dikkatli Atmak:

▬ Sigara izmaritlerini doğru bir şekilde söndürdükten sonra uygun bir çöp kutusuna atmak.
▬ Yolda veya doğada sigara izmariti atmamak.
▬ Mangal ateşlerini ve ortamını güvenli turmak

4- Ormanların Bakım ve Temizliği:

▬ Orman alanlarında düzenli olarak bakım ve temizlik çalışmaları yapmak.
▬ Kurumuş bitki örtüsünü temizlemek ve yangına dayanıklı bitki türlerini tercih etmek.

5- Her Ülkede Yangın Güvenlik Ekipmanlarının Hazır Tutulması:

▬ Yangın söndürme ekipmanlarını (yangın söndürücüler, su kaynakları, tırmıklar, kazmalar vb.) ormanlık bölgelerde hazır bulundurmak.
▬ Orman yangınlarının sıklıkla görüldüğü bölgelerde yangın söndürme ekipleri ve ekipmanlarıyla hazır olmak.

6- Erken Yangın Tespiti:

▬ İzleme ve erken uyarı sistemlerini kullanarak yangınları erken tespit etmek.
▬ İhbar hatlarını kullanarak yangınları hızlı bir şekilde yetkililere bildirmek.

7- Orman Yönetimi ve Planlama:

▬ Orman yönetimi politikalarının ve stratejilerinin yangın önleme odaklı olmasını sağlamak.
▬ Yangın risk analizleri yaparak yangın tehlikesi yüksek bölgelerde ek önlemler almak.

8- İklim Değişikliği ve Orman Koruma:

▬ İklim değişikliği ile mücadele etmek için sera gazı emisyonlarını azaltmak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek.
▬ Ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yapmak ve doğal yaşam alanlarını desteklemek.
▬ Bu önlemler, orman yangınlarının önlenmesine ve kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ancak yangınlar hala oluşabilir, bu nedenle yangın söndürme ekipleri ve yetkililerin hızlı müdahaleleri büyük önem taşır. 

Türkiye'de Orman Yangınlarına Genel Bakış
ORMANLARLA BİRLİKTE CİĞERLERİMİZ DE YANIYOR :(


Ülkemiz yüzölçümünün yaklaşık olarak üçte birlik alanına tekabül eden 22,3 milyon hektar bölge ormanlardan oluşuyor. 2015 yılında elde edilmiş bu verilere göre, orman alanlarımız maalesef gün geçtikçe azalıyor. Bunun en önemli nedeni ise ciğerlerimizi de yakan orman yangınları. Bir ülkenin en önemli zenginliği olan ormanların göz göre göre yanması, gelecek nesiller yapılmış en büyük ihanettir. Yazımızda bahsedeceğimiz detaylardan da görüleceği üzere, doğal zenginliklerin temelini teşkil eden ormanlar, bir kültür mirası değerindedir. Bu nedenledir ki bir kültür mirası ya da önemli bir yapı kadar özenle korunmalıdır. Ormancılığın Türk ve İslam Alemindeki Gelişim Süreci başlıklı yazımızdan konuya ilişkin tarihi süreçleri inceleyebilirsiniz.

Türkiye'deki Orman Yangınlarının 11 Nedeni

1- İhmal edilmiş veya kontrolsüz ateşler: Piknik alanlarında veya kamp alanlarında yapılan açık ateşlerin kontrolsüz bırakılması veya dikkatsizce ihmal edilmesi.
2- Sigara izmaritleri: İzinsiz atılan sigara izmaritleri yangınlara neden olabilir.
3- Yanlışlıkla veya kasıtlı olarak bırakılan ateşler: Tarım faaliyetleri, arazi temizliği veya diğer amaçlarla yapılan ateşlerin kontrolsüz bırakılması veya kasıtlı ateş yakılması.
4- Yasadışı orman ürünü toplama: Kaçak odun kesimi veya ormanda izinsiz faaliyetler sırasında yangınlar çıkabilir.
5- Kundaklama ve ticari kazanım: Yeni yapıalcak bir hotel, yerleşim yeri, konaklama alanı vb. gibi projeler için kundaklamalar yapılabilir.
6- 
Yıldırım düşmesi: Elektriksel fırtınalar sırasında yıldırım düşmesi sonucu orman yangınları meydana gelebilir.
7- Yüksek sıcaklık ve kuraklık: Sıcak hava dalgaları ve uzun süren kurak dönemler bitki örtüsünün kurumasına ve yangın riskinin artmasına neden olabilir.
8- Rüzgar: Şiddetli rüzgar, yangınların hızla yayılmasına katkıda bulunabilir.

9- Ormanların düzenli bakım ve temizliğinin yapılmaması: Kurumuş bitki örtüsünün ve yanıcı malzemenin zamanında temizlenmemesi, yangınların hızla yayılmasına katkıda bulunabilir.
10- Yangın güvenliği önlemlerinin ihmal edilmesi: Yangın söndürme ekipmanlarının eksikliği, yangın izleme ve erken tespit sistemlerinin yetersizliği gibi faktörler, yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırabilir.
11- Artan sıcaklık, kuraklık ve hava olaylarının sıklığı: İklim değişikliği sonucu sıcaklıkların artması, kuraklık dönemlerinin uzaması ve hava olaylarının yoğunlaşması, orman yangınlarının riskini artırabilir.

Türkiye'deki Orman Yangınlarının Oranı Nedir?

Türkiye'de her yıl orman yangınlarına bağlı olarak ne kadar ormanın yandığına dair kesin bir veri sunmak zordur. Orman yangınlarının yaygınlığı ve etkileri yıldan yıla farklılık gösterebilir. Yangınların büyüklüğü, coğrafi konum, iklim koşulları ve yangınların yoğun olduğu bölgelerdeki insan faaliyetleri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ancak Türkiye'nin yangın mevsimi olan yaz aylarında orman yangınlarının arttığı bilinmektedir ve her kesim bu haberleri TV kanallarından ve radyolardan dinlemektedir. Uzun süren kuraklık dönemleri ve yüksek sıcaklıklar, orman yangınlarının riskini artırır. Bazen doğal nedenlerle başlayan yangınlar hızla yayılabilir ve büyük orman alanlarını etkileyebilir.

Son yıllarda Türkiye'de büyük orman yangınlarına tanık olundu ve bazıları büyük orman alanlarının tahrip olmasına neden oldu. Yangınların boyutu ve etkisi, her yıl değişebilir ve yangın sezonuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Orman yangınlarına karşı mücadele etmek, yangın önleme, erken tespit ve yangın söndürme ekiplerinin etkin bir şekilde çalışması gereken bir süreçtir. Yangınların önlenmesi ve kontrol altına alınması için devlet kurumları, orman yönetimi, sivil toplum kuruluşları ve toplumun genel katılımı önemli bir rol oynamaktadır.


Ormanlar Ekolojik Dengenin Temelidir

Ormanlar, sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın en önemli yapıtaşıdır. Yıllar boyunca insanların aç gözlülüğü ve çevreye verdiği zararlar, yine en fazla insanları etkilemiştir. Daha erken ölümler ve en önemlisi de geçmiş nesillere nazaran daha sağlıksız hayatlar sürüldüğü kesindir. Bunun en birinci sebebi olarak su ve hava kirliliği ve dolayısıyla ormanların tahribi gösterilebilir. Yıllar geçtikçe orman popülasyonun orman yangını başta olmak üzere tahrip edilerek azalması, insan sağlığını da tehdit etmektedir. Ekolojik denge olarak bildiğimiz tüm canlıların içinde bulunduğu besin zincir mekanizması, ormanlar vasıtasıyla süregelmektedir. Kuşlar göç yollarını ormanlara göre şekillendirmekte, yabani hayvanlar türlerini ormanlar sayesinde sürdürmektedir. Envai çeşit böcek, sürüngen ya da diğer canlılar ormanlarda hayatlarını idame etmektedirler. İnsanoğlu ise bu muhteşem canlıların sağladığı faydalar sayesinde oluşan ekolojik denge ile daha kaliteli yaşamaktadırlar. Orman yangınları en çok bu masum canlılara zarar vermekte, önce onların yaşam alanlarını bitirmekte sonra da hayatlarına mal olmaktadır. Tabi ki en büyük zarar dünyamıza ve tabi ki insanoğluna sirayet etmektedir.

Ormanlar Temiz Su ve Oksijen Kaynağıdır

Ormanlar, doğal yaşamın ve canlıların en önemli barınağı olması yanında insanlar için de temiz suyun ve oksijenin kaynağıdır. Türkiye’de orman dendiğinde ilk akla gelen kuruluş olan TEMA Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada Dünya’daki mevcut tatlı su miktarının %75’inin ormanlar vasıtasıyla karşılandığı belirtilmiştir. Aslında bu oranın, dünya ormanlarının mevcut karasal alanının sadece %30’una tekabül ettiğini düşündüğümüzde daha büyük önem kazanıyor. Bu da demek oluyor ki kentleşmenin her geçen saniye arttığı dünyamızda, ormanlar vasıtasıyla su temini olmaması düşünülemez. En basitinden artan su ihtiyaçlarını ve çağdaş kent yaşamını sürdürmek, mevcut şartlarda mümkün olmayacaktır. İnsanın hayatını sürdürebilmesi için diğer önemli bir unsur da oksijendir. Daha çabuk zengin olmak için ormanları tahrip etmek isteyenlere, binlerce lira parayı, oksijen almadan nefessiz bir şekilde sayması tavsiye edilebilir. İşte o zaman, oksijen mi yoksa maddi zenginlik mi para ediyor, çok daha kolay anlaşılacaktır. İlkokul bilgilerimizden de hatırladığımız gibi, ormanlar fotosentez yapar ve karbondioksiti alıp, etrafa oksijen verirler. Bu sayede hayatın idamesi mümkün olmaktadır. Öyle ki, normal bir havada %21 oranında bulunan oksijenin %56’sı ormanlar tarafından üretilmektedir. Görüldüğü gibi oksijen ihtiyacımızın yarıdan fazlasına ormanlar sayesinde ulaşabiliyoruz. 

Farklı rakam ve istatistik verilerle orman ve oksijen ilişkisini biraz daha derinleştirebiliriz. 40 kişi tarafından havaya bir saatte verilebilecek karbondioksit miktarı, sadece bir çam ağacı tarafından 1 saat içerisinde oksijene dönüştürülmektedir. 1 Hektar alanındaki çam ormanı ise havada bulunan 36.4 ton ağırlığındaki tozu süzmekte ve havayı temizlemektedir. Yine aynı çam ormanının yılda yaklaşık olarak 30 ton oksijen ürettiğini düşündüğümüzde ormanların önemi daha da ortaya çıkmaktadır.

Yanan Ormanlar mı Ciğerlerimiz mi?

Yukarıda da anlatmaya çalıştığımız gibi ormanlar bizim en hayati zenginliklerimizdendir. Varlığı ile hayat kaynağımız olurken, yokluğu ise hayat damarlarımızdan birinin eksilmesi anlamına gelir. Oksijen kaynağımız olarak da düşünüldüğünde vücudumuzun ciğerleri ile aynı işlevi sağladığı görülebilecektir. Bu noktadan hareketle her yanan ağaç, ciğerlerimizden bir parçayı alıp götürür. Bizi temiz hava ve su kaynaklarından biraz daha uzaklaştırır, doğal hayatın yok olmasına neden olur. Aslına bakılırsa her halükârda ekolojik dengenin bozulması ile birlikte insanoğlunun yaşam kalitesi de sekteye uğrar. Bu nedenle de orman yangınları konusunda hassasiyetin arttırılması, insanların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ormanların yanma nedenleri arasında faili meçhuller dışındaki en büyük kısmın anız yakma olduğu görülmüştür.  Tarımsal araziler için hiçbir fayda sağlamayan, aksine toprağın verimliliğine darbe vuran bu anız alışkanlığı acilen sonlandırılmalıdır. Bilinçlendirme ile olmuyorsa bile katı yasak ve cezalarla bu çağdışı uygulamanın önüne geçilmelidir. Diğer önemli bir neden ise sönmemiş sigara izmaritleri olmaktadır. Çevreye saygılı bir insanın, herhangi bir çöpü bile doğaya atması ayıplanması gerekirken, sönmemiş sigara izmariti atılması çok daha gariptir.  Küçük yaşlardan itibaren bu hususun da üzerine gidilmeli ve bireyler daha aileden başlamak üzere bilinçlendirilmelidir. Bu konularda gerekli önlemler alınmalı ve ülkemizin ormansız kalmasının önüne geçilmelidir.


 

Türkiye’de Yangın Söndürme Teknolojisi

Türkiye'de orman yangınlarına müdahale etmek ve yangınları söndürmek için teknolojik olarak farklı tiplerde yangın söndürme uçakları kullanılmaktadır. Bu uçaklar, yangınların yayılmasını kontrol altına almak ve söndürmek için su, köpük veya kimyasal maddeleri bırakma kapasitesine sahiptir. İşte Türkiye'de kullanılan bazı yangın söndürme uçakları:

1- Amphibious Uçaklar: Bu tür uçaklar hem su hem de karada kullanılabilirler. Yangın söndürme uçakları olarak tasarlanmış ve donatılmışlardır. Genellikle orman göletlerinden veya denizden su toplarlar ve yangın bölgelerine bırakırlar. Türkiye'de yangın söndürme amacıyla Amphibious uçaklar kullanılmaktadır.

2- Helikopterler: Helikopterler de orman yangınlarını söndürmek ve yangın bölgelerine su veya köpük bırakmak için kullanılır. Genellikle yangın söndürme ekiplerini belirli bölgelere taşımak ve yangın yerine su taşımak için helikopterler kullanılır.

3- Havadan Yakıt Bırakan Uçaklar: Bazı yangın söndürme uçakları, yangınları söndürmek için özel kimyasal maddeleri bırakabilirler. Bu kimyasallar yangının yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Türkiye'de bu tür uçaklar da kullanılmaktadır.

4- BAYRAKTAR İHA'lar (İnsansız Hava Araçları): Bayraktar İha firmasının TB2 ve AKINCI olarak bilinen uçakları sıklıkla kullanılmaktadır. İHA'lar yangın alanlarını izlemek, yangının seyrini takip etmek ve yangına hızlı müdahale etmek için de sıklıkla kullanılan yangın söndürme teknolojilerimiz arasında yer alır. Türkiye'nin gururu Bayraktar Teknoloji grubunun modern teknoloji insansız hava aracı sistemlerini incelemek için https://baykartech.com/tr/insansiz-hava-araci-sistemleri/ linkini ziyaret edebilirsiniz. 

Öztürk Kotrplak, doğaya ve çevreye saygılı yapısıyla bilinen sosyal sorumluluk bilincine sahip bir firmadır. Türkiye’de orman ve ormancılığın gelişmesi için üzerimize düşen her şeyi harfiyen yerine getirmeye hazırız. Yeter ki ciğerlerimiz yanmasın, yeter ki çocuklarımıza ormanlık ve yemyeşil bir ülke emanet edebilelim…


Türkiye Orman Yangın İhbar Hattı: 177


Tüm Hakları Saklıdır
Copyright © 2024

İstanbul Web Tasarım Şirketi birNC