Öztürk Kontraplak Ahşap Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
0216 452 77 32

Türkiye'de Plywood Üretimi

 

 

TÜRKİYE’DE PLYWOOD ÜRETİMİ

Orman ürünleri ile ilgili tüm imalat alanları, hammaddelerin temini, orman işçisi, orman köylüsü, her aşamadaki nakliyeci, üretim fabrikasında çalışan işçiler ve aracı pazarlamacılar dâhil pek çok kişi için iş ve gelir kaynağıdır. Bu yönleriyle ekonomiler için bir lokomotif görevi üstlenmektedir. Bunun yanında plywood üretilirken düşük kalitedeki veya atık konumdaki ahşap ürünler ile lignoselülozik malzemeleri ekonomiye kazandırması gibi nedenlerle bu alandaki israfı önlemektedir. Bunlar ise milli kaynakların etkin ve verimli kullanıldığını sağlaması açısından da önemli bir işlevini bizlere göstermektedir.

Plywood ya da bilinen adıyla kontrplak, yenilenebilir bir kaynak ile üretilmiş tamamen doğal ve sağlıklı bir üründür. Bu yönlerinden dolayıdır ki tüketicilere sunulabilecek dekorasyon ürünleri arasında estetik olması yanında en çevre dostu ürünlerden biri olması yönüyle de dikkat çekmektedir.

Kontrplaklar Sağlam ve Dayanıklıdır

Plywood üretiminde kullanılan inovatif yöntemler ve çapraz tabakalı yapısı sayesinde, ağırlıkları arttıkça demirden bile daha dayanıklı bir özelliğe sahip olmaktadır. Daha önce sitemizde detaylı olarak yazdığımız Plywood Hakkında başlıklı yazımız ile bu konuda sizler için faydalı bilgiler edinmeniz mümkün olacaktır.  

Plywood imalatında kullanılan çeşitli ahşap kaplamaları sertçe birleştiren yapışkanlar, ahşaptan bile çok daha kuvvetli bir yapıya sahiptir. Bu üretim işlemi esnasında, tomruktan faydalanma konusunda, kereste üretiminden bile daha çok yarar sağlaması ürünün faydalarından ve avantajlarından sadece bir kaçıdır. Kesme ya da dilimleme şeklinde kullanıma da müsait olması sayesinde diğer parke kaplama ürünlerine nazaran çok daha fazla alanı kaplamak mümkündür. Ayrıca estetik ve şıklığa önem veren ev sahipleri ile doğallık arayan kullanıcılar için de ahşabın doğal karakteristiği ile üretilen plywoodlar oldukça ayırt edicidir.

Türkiye’de Plywood Üretimine İlişkin Veriler

Ülkemizde kontrplak ve plywood endüstrisi son yıllarda hızlı bir gelişim göstermekte olup, bu sektörün kuruluşu 80 yıllık bir geçmişe sahiptir. Son verilere bakıldığında ülkemizde 250.000 m³/yıl üretim kapasitesine sahip toplamda 55 kontrplak fabrikası bulunduğu görülmektedir. Hali hazırda bu fabrikalarda genelde kavak ve kayın ağaçları işlenmekte ve bu ürünlerden oluşan plywood üretimi yapılmaktadır. Kavak ve kayının yanında az da olsa kızılağaç, çam ve okaliptüs ağaçlarından üretim gerçekleştirilmektedir.

Türkiye, plywoodun da temeli olan ahşap esaslı levha ürünler sektöründe özellikle 2000 sonrasında çok hızlı bir büyüme oranı yakalamıştır. Yakalanan bu büyüme ivmesi ile dünyanın en büyük 5. üreticisi olunmuş, Avrupa’da ise Almanya’dan sonraki 2. büyük üreticilik sırasına çıkılmıştır. Bu rakamların önemi özellikle ülke ekonomisi açısından önemli katkılar sunduğu görülmektedir. Özellikle toplam ihracat rakamlarına bakıldığında Türkiye’nin ahşap esaslı ürünler sektöründe bulunan toplam 139 ihracatçı ülkede, en fazla ihracat yapan ilk 20 ülke arasında bulunması da ürün kalitesi ve çeşitliliğini göstermesi açısından önemlidir.

Türkiye’deki ahşap ürünleri üretiminde MDF/HDF ve yonga levhalar alanında iç talep rahatlıkla karşılanmaktadır. Buna rağmen plywood, ahşap kaplama ve OSB gibi levha ürünlerinde iç talepler karşılanamamakta, bu talep ithalat yoluyla sağlanmaktadır. TÜİK tarafından Mart 2018’de yapılanaylık bazda Plywood ithalatında ilk sırayı 7415 m3 ile Rusya almaktadır. Rusya’nın ardından 4048 m3 ile Vietnam, sonra ise 3007 m3 ile Hindistan'dan plywood ithal edildiği görülmektedir.  Tüm veriler incelendiğinde ay toplamında Türkiye’ye giriş yapan ithal plywood miktarının 20.000 m3’ü geçtiği anlaşılmaktadır. Bir yıl önceki aynı ayın aynı üründeki ithalat rakamları karşılaştırıldığında %87 oranında bir ithalat artışı görülmesi, Türkiye’deki en iyi plywood üreticilerinin düşünmesi gereken ve yerli sermayeye yönelmesi gerektiğini gösteren değerlerdir.  

Türkiye’de Plywood Üreticilerinin Sorunları

 Üreticiler, ormanlarımızdan kaliteli plywood için yeterli nitelikte tomruk üretilemediğini belirtmektedirler. Bunun için yapılabilecek şey, ülkemizdeki verimsiz orman alanlarının ve çorak arazilerin analiz edilerek, mobilya ve kontrplak sektöründe kullanılabilecek kalitede ormanlar yetiştirilmesi için bir adım atılmasıdır. 

 Ormanlarımızdan elde edilen hammadde fiyatlarının aşırı yüksek olması, üreticileri ithalata yönlendirmekte ve ülke ekonomisi olumsuz etkilenmektedir. Çözüm Önerisi olarak Ormanların sertifikalanmasının sağlanarak daha nitelikli ve sertifikalı üretim yapılması sunulabilecektir.

 Enerji fiyatlarının yüksekliği ve modern teknolojiye sahip üretim tesislerindeki eksiklikler üretimdeki maliyetleri arttırmakta ve dış ülkelerle rekabeti zorlaştırmaktadır. Enerji maliyetlerinde sektöre yönelik sübvansiyon uygulamalarının başlatılması yanında, çağdaş teknolojiye hızlı bir geçiş yapılmasının maliyetleri düşüreceği öngörülmektedir. Bu sayede sektörün ihracat açısından ülke ekonomisine faydasının fazla olacağı değerlendirilmektedir.   

Özetlemek gerekirse, orman ürünleri sanayisi, başta plywood sektörü olmak üzere tüm alanlarıyla ülkemizin ekonomik istikrara ulaşması ile cari açığın azaltılmasında çok önemli katkılar sunmaktadır. Bu sektörde işgücü ve emeğin çok önemli olduğu dikkate alındığında, Avrupa’daki işçilik ücretlerinin fazla olması ülkemizin avantajınadır. Ancak, bu sektörün hammaddesi olan odun fiyatlarındaki aşırı yükseklik, enerji fiyatlarının fazlalığı ve üretim tesislerin teknolojiye ayak uyduramaması özellikle Avrupa’dan gelebilecek taleplerin Polonya ve Romanya gibi ülkelere yönelmesine neden olmaktadır. Buna bir de nitelikli orman kaynaklarının kısıtlı olması eklendiğinde, ormanın fazla hammaddenin ucuz olduğu Balkan ülkeleriyle rekabet şansımız azalmakta ve ihracat rakamlarımız düşmektedir. Ülkemiz sanayicilerinin, son yıllarda bu fırsatlara yönelik adımlar atarak, hammaddenin bol ve ucuz olduğu Balkan ülkeleri ile bu alanda yatırımı kısıtlı olan Türkî ülkelerden hammadde ithalatına yöneldikleri görülmektedir. Bu durumlar da Türkiye’de kontrplak üretimi açısından yeni fırsatlar doğuracaktır. 

Ekonominin lokomotifi olan plywood sektörünün, ülkemizde teşvik edilmesi ve geliştirilmesi için yeni teknolojinin kullanılmaya başlanması çok önemlidir. Bu sayede yüksek kapasiteye sahip ve AB standartlarına uygun üretim imkânına kavuşulacaktır.  Türkiye’de plywood üretim kapasitesinin rekabet edilebilir seviyeye çekilmesi ile bu alandaki ithalatın azalması mümkün olacaktır. Bunun yanında hemen dibimizdeki Avrupa ülkelerine yapılacak ihracatın artması da kolaylaşacak ve ekonomik katkısı iyice artacaktır.

 

 

Katalog Öztürk Kontrplak ürünlerini daha yakından tanımak için kataloğumuzu inceleyin.

Ulaşım Bilgileri Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cd. Dalyan Sk. No:17/1 Yakacık - Kartal / İstanbul

Sosyal Bağlantılar Öztürk Kontrplak'ı sürekli takipte kalın.

Copyright Öztürk Kontrplak @ 2014
Web Tasarım