Öztürk Kontraplak Ahşap Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
0216 452 77 32

Orman Ürünlerinin Geleceği

 Ormanlar, odun çeşitlerinin yanı sıra orman yan ürünleri ve onların üretimi gibi unsurları da içerisinde barındırmaktadır. Ormanlar insanlığa; erozyonu önleme, su verimliliğini düzenleme, mükemmel peyzajın oluşmasına, çevre ve hava kirliliğini minimize etmeye, gezme, eğlenme, avcılık ve balıkçılık gibi çeşitli sportif faaliyetlerde bulunma, doğayı maksimum bir şekilde koruma, ulusal savunma ve bilimsel araştırmalar yapma gibi geniş yelpazesi olan pek çok olanak ve imkân sağlamaktadır. Ormanlardan sağlanan bu ürün ve hizmetler, ayrı ayrı birer fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır. İhtiyaç ve gereksinimlere bakılmaksızın ormanlar, bu fonksiyonları kendiliğinden yerine getirmektedir. Ancak; toplum gereksinimlerinin, bunlardan biri veya bir kaçından yararlanmayı zorunlu kılması halinde, söz konusu fonksiyonlar birer amaç haline dönüşebilmektedir.

 

Türkiye’de Ormanların ve Orman Ürünlerinin Sertifikasyonu

Türkiye ormanlarının tümüne yakını (% 99,9) devlet ormanıdır. Bu ormanlar tümüyle ve yönetilmek üzere Orman Genel Müdürlüğü (OGM)’nün yetki ve sorumluluk alanına girmektedir. Ülkemizde, orman kaynaklarının yönetiminden sorumlu kurum Orman Genel Müdürlüğü, gerek Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılmakta olan uluslararası ormancılık müzakerelerinde, gerekse ülkemizin aktif olarak katılmakta olduğu “Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı” sürecinde alınan kararlar çerçevesinde, 1999 yılında, sürdürülebilir orman yönetimi çalışmalarını başlatmıştır. Orman Genel Müdürlüğü, başlatmış olduğu çalışmalar ile “Avrupa Ormanları” ile “Yakın Doğu Bölgesi” için geliştirilen “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergelerini” harmanlamıştır. Buna binaen milli bir kriter ve sonuçların gösteren bir set hazırlamış, takip eden üç yıl içinde de bu seti aynen denemeye devam etmiştir.

2005 yılından itibaren oluşturulan kriter ve gösterge setinin bölgesel olarak izlenmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve çalıştaylara katılan katılımcılar rapor şeklinde değerlendirmiştir. Bu çalışmalar ve incelemeler ülkemiz içerisinde, Orman İşletme Müdürlükleri önderliğinde ve çok dikkatli bir şekilde halen sürdürülmektedir. Bu andan itibaren, Türkiye ormancılığının “sürdürülebilir” bir durumda olup olmadığı gündeme gelecektir. Görünen odur ki, hatalı yaklaşımlar ve aşırı orman tüketimi nedeni ile ülkemizin, orman yönetim sertifikasını alması pek de mümkün görünmemektedir.

Türkiye’de endüstriyel odun talebi, yıllık olarak 14 milyon m3 ’e ulaşmıştır. Buna karşılık ülke içindeki endüstriyel odun arzı yıllık 12 milyon m3 civarındadır ve fazlalaşması da sağlanamamaktadır. Eksik kalan endüstriyel odun, yüksek miktarlar ödenerek ithalat yoluyla sağlanabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre ülkemizin ihtiyaç duyduğu endüstriyel odun talebinin % 61’inin Orman Genel Müdürlüğü, %24’ünün Özel Sektör ve %15’inin de ithalat yoluyla karşılandığı ve tedbir alınmadığı takdirde ithalatın daha da artacağı anlaşılmaktadır.  

Endüstriyel odun ürünleri miktarlarına göre sırasıyla tomruk, lif-yonga odunu ve kâğıtlık odun olarak sıralanırlar. İnşaat sektöründe olduğu kadar diğer pek çok alanda etkinlikle kullanılan kontrplak ve plywood gibi malzemeler de endüstriyel odun ürünlerine güzel bir örnektir.

KONTRPLAK VE PLYWOOD NEDİR VE KULLANIMI

İnce ağaç katmanlarının fenolik reçine ile birleştirilmesi ve birbirine çapraz olacak şekilde dizilmesi sonucu ele edilen ahşap malzemeye kontrplak denir. Film kaplı plywood kontrplak olarak da bilinen malzeme inşaat sektöründe, filmsiz olan kontrplak ise genelde mobilya sektöründe kullanılmaktadır. Hava şartlarına uygunluğu ve dayanıklılığı nedeni ile inşaat alanında çok büyük avantaj sağlamaktadır. Zaman ve fiyat açısından oldukça avantajlı olması sektörün bu malzemelere karşı ilgisini arttırmıştır. Birçok kullanım alanı için uygun olması ve yukarıda belirtilen avantajları bu ürünlerin kullanımını cazip kılmaktadır.

Kontrplak, çeşitli ağaç türlerinden üretilir. Bunların başında soğuk iklime özgü bir ağaç türü olan Birch - Huş ağacı gelir, kavak - poplar, ladin, çam – pine ve kayın kontrplak üretilen diğer ağaç türleridir.

Plywood olarak da bilinen filmli kontrplak teknolojinin gelişmesi ile birlikte inşaatların hızlı ve daha sağlam yapılmasını sağlamış, aynı zamanda kalıp malzemesi olarak da sektörde yerini almıştır. Filmli kontrplak (plywood) inşaat alanında parlak temiz bir yüzey elde etmek için kullanılır. İnşaatlarda sıva yapılmak istenilen filmsiz kontrplak kullanılır. Bu sayede pürüzsüz bir zemin elde edilmektedir. Kontrplak kullanımını doğru yapmak için kalıp tahtalarına uygulamanız gereken yardımcı kimyasalların oranlarını etkileyeceğinden maliyetlerinize direk etkisi olacaktır. Bu yardımcı malzemeleri gerektiği kadar kullanmak yapmış olduğunuz proje için önemlidir. Kontrplak fiyatı üretildiği ağaç türüne göre belirlenen bir üründür ve kaliteleri de ağaç kalitesine göre değişim göstermektedir.

Maalesef, ülkemizde kontrplak üretimi yetirince yapılamamaktadır. Bu nedenle ithalat yoluna başvurulmaktadır. Kontrplak ve plywood malzemesinin ithal edildiği ülkeler genellikle; Rusya, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Vietnam, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Malezya, Şili, Brezilya, ABD ve Kanada’dır.

  Bu alanda sektörün öncü firmalarından olan Öztürk Kontrplak Ahşap Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. en kaliteli ürünü en hızlı ve en ekonomik şartlarda kullanıcılarına teslim etmektedir. Web sitemizi inceleyerek ürünler hakkında detaylı bilgilere erişebilir, fiyatlar ve ürün kaliteleri hakkında güncel sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Günün her saatinde size yardımcı olacak ekibimizle görüşerek ürünlerimiz ile ilgili detaylar ve ürün siparişleri için dilediğiniz zaman bizi arayabilir ya da www.ozturkkontrplak.com sitemizi inceleyerek mesaj bırakabilirsiniz.

 

Katalog Öztürk Kontrplak ürünlerini daha yakından tanımak için kataloğumuzu inceleyin.

Ulaşım Bilgileri Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cd. Dalyan Sk. No:17/1 Yakacık - Kartal / İstanbul

Sosyal Bağlantılar Öztürk Kontrplak'ı sürekli takipte kalın.

Copyright Öztürk Kontrplak @ 2014
Web Tasarım